บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยจากสถานการณ์โควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

21