บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มอบเครื่องช่วยหายใจและสิ่งของจำเป็น ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

17