บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร มอบอาหารสำเร็จรูป ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัย COVID-19” ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

15