รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบผลผลิตทางการเกษตรจากตัวแทนเกษตรกร และส่งมอบเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ ที่รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19
รับมอบผลผลิตทางการเกษตร ส่งมอบเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ