พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ เชิญชวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว ร่วมบริจาคพลาสมา เพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19
เชิญชวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว ร่วมบริจาคพลาสมา