ผู้บริหารกลุ่มเอส แอนด์ พี ซินดิเคท มอบผลิตภัณฑ์เอส พี ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
มอบผลิตภัณฑ์เอส พี ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ