เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี และศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรมปันน้ำใจสู่สังคม “อยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต” เพื่อเปิดรับบริจาคโลหิต
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี เพื่อเปิดรับบริจาคโลหิต