ผช.ผอ.รพ.จุฬาฯ รับมอบชุด PPE หมวก และของใช้จำเป็น จากมูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
รับมอบชุด PPE หมวก สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ