ผศ.นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ รับมอบเงินบริจาค เพื่อซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จากนายกสมาคมภริยาแพทย์ ณ รพ.จุฬาฯ
ผศ.นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ รับมอบเงินบริจาค เพื่อซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์