ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบผลิตภัณฑ์ เอส แอนด์ พี จาก บริษัท เอส.แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ให้แก่ รพ.จุฬาฯ
รับมอบผลิตภัณฑ์ เอส แอนด์ พี