นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและคณะ ร่วมมอบเงิน ให้แก่ครอบครัวประชาชนที่ถูกเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรใน ต.บางชนะ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงิน ให้แก่ครอบครัวประชาชนที่ถูกเพลิงไหม้