ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ รับมอบเงินจาก คุณอาทรเวท กันตสุข และคุณสุพัตรา กันตสุข เพื่อสมทบทุนในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ศาลาทินทัต รพ.จุฬาฯ
รับมอบเงิน สมทบทุนในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รพ.จุฬาฯ