เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีพร้อมคณะ มอบชุดสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคโควิด-19 ใน รพ.สนาม ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (เกล็ดแก้ว) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีพร้อมคณะ มอบชุดสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคโควิด-19