นายธนาคม จงจิระ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่สภากาชาดไทย เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

20