นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ร่วมบริจาคโลหิตสำรอง ให้แก่สภากาชาดไทย ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก จ.ประจวบคีรีขันธ์

19