นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เปิดเผยข้อมูลปรากฎการณ์หลังฉีดวัคซีนซิโนแวค เกิดอาการอัมพฤกษ์ 6 ราย ที่ จ.ระยอง
นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เปิดเผยข้อมูลปรากฎการณ์หลังฉีดวัคซีนซิโนแวค