นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง รับมอบผลิตภัณฑ์เจลล้างมือคิเรอิคิเรอิจาก บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปบรรจุในชุดธารน้ำใจส่งต่อให้ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
รับมอบผลิตภัณฑ์เจลล้างมือคิเรอิคิเรอิจาก บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด