คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ พยายามเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อหารือถึงภารกิจของไอซีอาร์ซี

15