นายกเหล่ากาชาด จ.สกลนคร มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัย จากพายุฤดูร้อน

5