นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ลงพื้นที่ในโครงการ “กาชาดพบปะเยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ที่มีฐานะยากจน” ประจำปี 2564

4