ศูนย์บริการโลหิตฯ ชวนทำบุญด้วยการบริจาคโลหิตในโครงการ “แล้งนี้ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต”
แล้งนี้ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต