เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) จัดโครงการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์ ครบ 100 ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต” เพื่อส่งมอบให้ศูนย์บริการโลหิตฯ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ครบ 100 ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต