คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิต ที่บริษัท ไทยชิบาอุระเด็นซิ จำกัด
คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิต

Share