นพ.ยง ภู่วรวรรณ กล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ระบาดในสถานบันเทิงทำให้เกิดซูเปอร์สเปรดเดอร์
นพ.ยง ภู่วรวรรณ กล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19

(4.2)C-210408011006