เดอะ บางกอก เรซิเดนซ์ 88 นำพนักงานร่วมบริจาคโลหิตและมอบเงินสนับสนุนสภากาชาดไทย มีนางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง รับมอบที่สภากาชาดไทย
เดอะ บางกอก เรซิเดนซ์ 88 ร่วมบริจาคโลหิตและมอบเงินสนับสนุนสภากาชาดไทย