นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมบันทึกเทปรายการคุณนายจ่ายตลาด พาเที่ยวชมความเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมของจังหวัดสตูล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมบันทึกเทปรายการคุณนายจ่ายตลาด