ดอกไม้แห่งความยินดี แนวหน้า สู่ปีที่ 42 ก้าวอย่างมั่นคง ตรงไปตรงมา