รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

6