เหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยใน ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ
เหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย

Share