ธนาคารไทยพาณิชย์ ส่งมอบโลหิต 54.6 ล้านซีซี ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตพร้อมเปิดโครงการ “ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต” ประจำปี 2564
ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต