สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสภากาชาดไทย จัดโครงการ “รัฐสภาพร้อมใจ บริจาคโลหิตปี 2564” ครั้งที่ 2 ส่งเสริมกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ”
“รัฐสภาพร้อมใจ บริจาคโลหิตปี 2564