มิราเคิล กรุ๊ป ร่วมกับ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ทหารบก จัดกิจกรรม “มิราเคิล กรุ๊ป จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ 1 คนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง=ให้โอกาสผู้ป่วย” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
(12)C-190618009129