ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตา ร่วมกับบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เชิญชวนร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตา ต่อเนื่องปีที่ 15 ในโครงการ “Let Them See Love 2021”

20
Share