บริษัท PwC ประเทศไทย จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล Restore Vision, Run for Sight นำรายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดรักษาโรคจอตาลอก รพ.จุฬาฯ
วิ่งการกุศล รายได้มอบให้ รพ.จุฬาฯ