นายอำเภอศรีสงคราม ลงพื้นที่และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานเหล่ากาชาด จ.นครพนม ที่มาออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา

4