พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบหน้ากากอนามัยพร้อมชุดอุปกรณ์ป้องกัน PPE จากบริษัท เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จํากัด ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย

1