ธนาคารทีเอ็มบีและธนาคารธนชาต มอบเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงกาชาด ประจำปี 2563 ให้สภากาชาดไทยโดยมีนายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบ
มอบเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงกาชาด ประจำปี 2563 ให้สภากาชาดไทย

Share