พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โปรดให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าในวันที่ 22 มิ.ย.62 ณ รพ.จุฬาฯ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โปรดให้คณะบุคคลเข้าเฝ้า ในวันที่ 22 มิ.ย.62 ณ รพ.จุฬาฯ