บริษัท ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด นำพนักงาน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ศูนย์คัดแยกสินค้า

11