ศูนย์บริการโลหิตฯ ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต เนื่องจากการขาดแคลนโลหิต จากสถานการณ์โควิด-19

10
Share