ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดโครงการ “ ส่งความรัก ผ่านโลหิต ฝ่าวิกฤติ Covid-19” โดยผู้บริจาคโลหิตจะได้รับสายคล้องหน้ากาก “Give Blood Save Lives” แทนคำขอบคุณ
ส่งความรัก ผ่านโลหิต ฝ่าวิกฤติ Covid-19