นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานและผู้มีจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต
นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจ