ผวจ.สุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off “การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)” บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย
“การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)”