บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) มอบอาหารพร้อมทานเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

5