เหล่ากาชาด จ.ปัตตานี ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ผ้าห่มกันหนาวให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จ.ปัตตานี

2