นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง รับมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม จากธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เพื่อส่งต่อความห่วงใยให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง รับมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม