นายขรรค์ ประจวบเหมาะ และคณะร่วมรับมอบเงินจากเครือเบทาโกร ในโครงการ “BETAGRO #recover19 สนับสนุนโครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19”
โครงการ “BETAGRO #recover19 สนับสนุนโครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19”

C-210205011041
C-210205040048
Share