คอลัมน์ “คุณหมอขอบอก” บทความเรื่อง “กาชาด วางมาตรการเข้ม บริจาคเลือดยุคโควิด”

10