บจก.เอพี ฮอนด้า มอบจักรยานยนต์เป็นรางวัลในกิจกรรมของสภากาชาดไทย ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
มอบจักรยานยนต์เป็นรางวัลในกิจกรรมของสภากาชาดไทย