พลโท.นพ.อำนาจ บาลี รับมอบเงินสนับสนุนการจัดทำถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

1